ViaDia Pohjois-Savo ry

Asumisen tukipalvelut

ViaDia Pohjois-Savo ry toimii palveluntuottajana kotiin annettavissa palveluissa. Asumisen tukipalveluihin kuuluu omaan asuntoon annettavaa asumisvalmennusta tai asumisen tukipalvelua ja tuettua asumista joko välivuokrausasunnoissa tai asumisyksikössä.

Asumisen tukipalvelun asiakkaita ovat henkilöt, joilla on ongelmia asumisen ja päihteidenkäytön, elämänhallinnan tai mielenterveyden osalta ja jotka tarvitsevat moniammatillista tukea. Asumisen tukipalvelua voidaan käyttää myös kokeiluna etsittäessä vaihtoehtoja asunnottomuuteen tai suunniteltaessa asiakkaan siirtymistä laitospalveluista itsenäisempään asumiseen.

Toiminnan tavoitteena on asiakkaan kuntouttaminen ja tukeminen mahdollisimman itsenäiseen asumiseen, ennalta ehkäistä asumiseen liittyviä ongelmia, vähentää asumis- ja laitospalvelujen käyttöä, lisätä asiakkaan elämänhallinnan ja arkielämän taitoja sekä ohjata yhteisölliseen ja kuntouttavaan toimintaan. Asiakkaan kohdalla pitkän tähtäimen tavoitteena on elämäntilanteen kohentuminen, tukipalvelun vähentäminen tai päättäminen ja selviäminen itsenäisesti tai kunnan muiden peruspalvelujen tuella.

TUETTU ASUMINEN KUOPIOSSA

ViaDia Pohjois-Savo ry vuokraa Kuopion kaupungilta välivuokra-asuntoja (noin 20 asuntoa), jotka se puolestaan vuokraa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, pitkäaikaisasunnottomille ja vankilasta vapautuville Kuopiossa. Asunnot vuokrataan ainoastaan asumiseen annettavan tuen kanssa, josta päätöksen tekee kunnan sosiaalitoimi. Asukkaita on niin Kuopiosta kuin muistakin kunnista ympäri Suomea.

ViaDia Pohjois-Savon tuetun asumisen ohjaajan rooliin kuuluu aktiivinen tuen antaminen asumiseen sekä jatkopolkujen ja jatkoasumisen etsiminen normaalista vuokra-asuntokannasta. Myös muita asumisjärjestelyjä etsitään yhteistyössä sosiaalityön kanssa.

Asumisen tukitoimiin kuuluu yksilöllinen asiakkaan elämäntilanteen ja palvelutarpeiden tunnistaminen ja arviointi sekä päihteettömyyden tukeminen ja mahdollisten päihdehaittatilanteiden selvittäminen. Asiakasta ohjataan hoitamaan päihteettömyyttä vertaistukiryhmissä, päihde- ja mielenterveysyksikössä tai muussa häntä tukevassa palvelussa. Asiakkaan luvalla tehdään yhteistyötä asiakkaan verkostossa.

Tuetun asumisen tavoitteena on tukea mahdollisimman itsenäistä selviytymistä, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistämistä ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä. Asiakasta ohjataan tarkoituksenmukaisiin palveluihin kuten vapaaehtoistyöhön, työtoimintaan, työharjoitteluun ja koulutukseen yhteistyössä asiakkaan sosiaalityöntekijän kanssa .