ViaDia Pohjois-Savo ry

Polku auki-hanke

POLKU AUKI-HANKE 2021-2023

ViaDia Pohjois-Savo ry on Vapaakirkon diakoniajärjestö, joka tarjoaa sosiaalista kuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa, kristillistä päihdekuntoutusta, työkokeilu- ja palkkatyöpaikkoja, vankikuntoutusta sekä erityisasumispalveluiden tukiasumista.

Toimipisteitä on Kuopiossa, Karttulassa, Juankoskella, Siilinjärvellä, Suonenjoella, Tuusniemellä ja Varkaudessa. Toimipisteissä rakennetaan ja kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja, jotka perustuvat asiakkaille merkitykselliseen vertaistukeen ja osallisuuteen moniammatillisen tuen turvin. Aidosti matalan kynnyksen toiminnalla voidaan saavuttaa, edistää ja jatkopoluttaa myös erittäin haasteellisista taustoista tulevien asiakkaiden elämää kohti työelämää tai koulutusta.

Hanketta on valmisteltu yhteistyössä mm. Savon ammatti- ja aikuisopiston, Rautalammin, Tuusniemen, Suonenjoen kunnan edustajien ja Risen kanssa hyödyntäen ViaDian osaamista hanketyöstä ja kohderyhmästä.

Hankkeen tavoitteena on saattaa ja tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä löytämään oma koulutus- ja työllistymisen polkunsa. Hankkeen kohderyhmä tavoitetaan ViaDian oman toiminnan ja etsivätyön kautta, yhteistyössä kuntien, TE-palvelujen kanssa ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Usein vaikeasti työllistyvillä henkilöillä on monia työllistymiseen tai koulutukseen hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tällaiset henkilöt tarvitsevat usein ympärilleen vahvaa, osallistuvaa ja osallistavaa tukea sekä ammattitaitoisen osaajan, joka osaa ja uskaltaa kulkea ihmisen rinnalla. Tukemalla henkilöä kokonaisvaltaisesti voidaan monia työllistymiseen tai koulutukseen hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä raivata ja poistaa ja ohjata henkilöä kohti työllistymispolkua. Tästä myös hankkeen nimi Polku auki tulee.

Moni henkilö tarvitsee tukea erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa kuten vankilasta vapautumisen ja opiskeluihin siirtymisen vaiheessa tai opiskelujen loppuunsaattamisen myötä työelämään siirtymisessä. ViaDialla on viime vuosina panostettu kasvattamaan verkostoa yrityksiin, jotka ovat valmiita antamaan haastavistakin taustoista tuleville henkilöille mahdollisuus.

Hankkeen kohderyhmää ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt, vapautuvat vangit, syrjäytyneet, pitkäaikaistyöttömät, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, vähemmistöryhmään (esim. romanit) kuuluvat
-Alle 30- vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman ammatillista koulutusta/tutkintoa ja tarvitsevat tukea koulutukseen hakeutumiseen tai koulutuksen loppuun suorittamiseen.
-Yli 50-vuotiaat, joilla on osaamisen kehittämisen ja/tai työllistymisen tuen tarve.
-Maahanmuuttajat
-Osatyökykyiset

Hankkeen tavoitteet:
Opinnollistamisen mahdollistaminen ja kehittäminen
Asiakkaiden digitaitojen vahvistaminen.
Lisätä ja tiivistää rikostaustaisten asiakkaiden tukea kohti koulutusta ja työelämää. Toimia jatkossakin Kuopion ympäristökunnissa ja tavoittaa asiakkaita, jotka ovat maantieteellisesti palveluista kaukana

Hankkeeseen sisältyy korttikoulutuksia, esimerkiksi ensiapu-, työturvallisuus- ja hygieniakoulukset. Hankkeeseen sisältyy palkkatukityötä ja työkokeiluja. Hankkeeseen sisältyy etäohjausta.

Polku auki-hanke esite yhteistyökumppaneille (pdf)

Polku auki-hanke esite asiakkaille (pdf)

Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja kolme ohjaajaa.

Marjo Pönni
Projektipäällikkö Polku auki-hanke, sosionomi (ylempi AMK)
044 777 1181
marjo.ponni(at)viadia.fi

Annu Koistinen
Ohjaaja Polku auki-hanke (Kuopio, Karttula, Vesanto, Siilinjärvi)
Sosiaalityöntekijä, YTM, opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö
050 406 6075
annu.koistinen(at)viadia.fi

Harri Miettinen
Ohjaaja Polku auki-hanke (Varkaus, Leppävirta, Suonenjoki ja Rautalampi)
050 441 3465
harri.miettinen(at)viadia.fi

Petri Kekäläinen
Ohjaaja Polku auki-hanke (Juankoski, Nilsiä, Tuusniemi, Kaavi ja Riistavesi)
044 977 3617
petri.kekalainen(at)viadia.fi